Ballen-Brundby Fjernvarmeværk a.m.b.a.

 

Takstblad 2020

TAKSTBLAD, BALLEN-BRUNDBY FJERNVARME Amba
Gældende takstblad 2020

TILSLUTNINGSAFGIFTER
Alle andelshavere betaler et indskudskapitalgebyr på kr. 100,00 inkl. moms

Almindelige beboelses- og fritidshuse samt storforbrugere
Ballen-Brundby Fjernvarme indhenter tilbud vedrørende VVS og gravearbejde ved ny tilslutning, hvorfor prisen er individuel.
Tilslutningen omfatter: Etablering af stikledning, installering af varmemåler og 110 liters varmtvandsbeholder samt etablering af fjernvarmeledning i kedelrum frem til varmtvands-
beholder. Særlige installationsforhold, såsom stikledninger ud over 20 m eller behov for en
større varmtvandsbeholder, vil blive tillagt tilbudsprisen.
VARMEAFGIFTER
Almindelige beboelses- og fritidshuse
Fast afgift pr. år kr. 5.275,00 inkl. moms
Variabel afgift pr. MWh kr. 712,50 inkl. moms

Kommende beboelses- og fritidshuse
Ved ny tilslutning betales efter samme takst, nemlig
Fast afgift pr. år kr. 5.275,00 inkl. moms
Variabel afgift pr. MWh kr. 712,50 inkl. moms

Storforbrugere
Fast afgift aftales (afhænger af forbrug, arealer m.m.)
Variabel afgift pr. MWh kr. 712,50 inkl. moms

Afkølingsbidrag
Varmeværket kræver i 2019 en afkøling (forskel mellem ind- og udløbstemperatur) på minimum 26 grader. Afkølingsgraden er stigende med 1 grad pr. år, indtil vi ender på en afkølingsgrad på 31. Såfremt afkølingen ikke er mindst 26 grader ved udgangen af 2019, beregnes et afkølingsbidrag af det samlede varmeforbrug.
Afkøling i grader beregnes på følgende måde:
Forbrugte MWh * 860/forbrugte m3.

GEBYRER
Restancegebyr, 1. Rykker kr. 100,00
Restancegebyr, 2. Rykker kr. 100,00
Restancegebyr, 3. Rykker kr. 100,00
Rente pr. påbegyndt måned 1 %

Lukkegebyr
Eksl. eventuelle udlæg til fogedforretning og låsesmed kr. 625,00 inkl. moms

Genoplukning kr. 625,00 inkl. moms

Ejerskifteopgørelse kr. 250,00 inkl. moms
Der udsendes 4 årlige á conto regninger.

Lille serviceeftersyn:
Første serviceeftersyn, foretaget af fjernvarmeværket, er gratis for forbrugeren. Ved efterfølgende serviceeftersyn, opkræves et gebyr på 250,- kr. pr. eftersyn.

KLAGEVEJLEDNING
Hvis du har klaget til dit fjernvarmeselskab, og du ikke er tilfreds med svaret/afgørelsen, som fjernvarmeselskabet træffer, skal du sikre dig, at du som minimum har fjernvarmeselskabets afgørelse på skrift, fx i en mail eller i et brev.
Fjernvarmeselskabets afgørelse om ikke at give dig medhold – eller kun vil give dig delvis medhold – kan indbringes som en civilretlig tvist til: Ankenævnet på Energiområdet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Tlf. 4171 5000 Mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Printervenlig version - klik her

 

 

Ballen-Brundby Fjernvarmeværk a.m.b.a.

Ballenvej 51 , 8305 Samsø

Tlf. 24 60 23 62