Ballen-Brundby Fjernvarmeværk a.m.b.a.

 

Takstblad 2024

TAKSTBLAD, BALLEN-BRUNDBY FJERNVARME Amba

Gældende takstblad 2024

 

TILSLUTNINGSAFGIFTER

Alle andelshavere betaler et indskudskapitalgebyr på                       kr.             100,00 inkl. moms

 

Almindelige beboelses- og fritidshuse samt storforbrugere

Ballen-Brundby Fjernvarme indhenter tilbud vedrørende VVS og gravearbejde ved ny tilslutning, hvorfor prisen er individuel.

Tilslutningen omfatter: Etablering af stikledning, installering af varmemåler og 110 liters varmtvandsbeholder samt etablering af fjernvarmeledning i kedelrum frem til varmtvandsbeholder. Særlige installationsforhold, såsom stikledninger ud over 20 m eller behov for en større varmtvandsbeholder, vil blive tillagt tilbudsprisen.

Ballen-Brundby Fjernvarme yder et tilskud til tilslutning til fjernvarmen på 10.000,- kr. inkl. moms til den enkelte nye forbruger.

VARMEAFGIFTER

Almindelige beboelses- og fritidshuse

Fast afgift   pr. år                                                        kr.         5.900,00 inkl. moms

Variabel afgift   pr. MWh                                           kr.            956,25 inkl. moms

 

Kommende beboelses- og fritidshuse

Ved ny tilslutning betales efter samme takst, nemlig

Fast afgift     pr. år                                                      kr.         5.900,00 inkl. moms

Variabel afgift    pr. MWh                                          kr.            956,25 inkl. moms 

 

Storforbrugere

Fast afgift aftales (afhænger af forbrug, arealer m.m.)

Variabel afgift    pr. MWh                                          kr.           956,25 inkl. moms

 

GEBYRER

Restancegebyr, 1. Rykker                                       kr.  100,00                

Restancegebyr, 2. Rykker                                       kr.  100,00

Restancegebyr, 3. Rykker                                       kr.  100,00

Rente pr. påbegyndt måned                                 1 %

 

Lukkegebyr

Eksl. eventuelle udlæg til fogedforretning og låsesmed          kr.          625,00 inkl. moms

 

Genoplukning                                                                                kr.          625,00 inkl. moms

 

Ejerskifteopgørelse                                                                      kr.          250,00 inkl. moms

 

Fremsendelse af oplysninger til ejendomsmægler

i forbindelse med ejendomshandler                                       kr.       1000,00 inkl. moms

 

Der udsendes 4 årlige á conto regninger

 

KLAGEVEJLEDNING

Hvis du har klaget til dit fjernvarmeselskab, og du ikke er tilfreds med svaret/afgørelsen, som fjernvarmeselskabet træffer, skal du sikre dig, at du som minimum har fjernvarmeselskabets afgørelse på skrift, fx i en mail eller i et brev.

Fjernvarmeselskabets afgørelse om ikke at give dig medhold – eller kun vil give dig delvis medhold – kan indbringes som en civilretlig tvist til: Ankenævnet på Energiområdet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Tlf. 4171 5000 Mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

Printervenlig version

Takstblad 2024

Takstblad 2023

Takstblad 2022

 

 

Ballen-Brundby Fjernvarmeværk a.m.b.a.

Ballenvej 51 , 8305 Samsø

Tlf. 24 60 23 62