Ballen-Brundby Fjernvarmeværk a.m.b.a.

 

Generalforsamling 2021

På grund af COVID-19 restriktionerne, og ifølge rådgivning fra Dansk Fjernvarme, har bestyrelsen
i Ballen-Brundby Fjernvarme a.m.b.a. besluttet at udskyde generalforsamlingen til senere, hvor
restriktionerne er lempet.

Ifølge vedtægterne skal generalforsamlingen afholdes inden udgangen af april måned, men da dette
pt. ikke er muligt, har bestyrelsen valgt at udskyde generalforsamlingen.
Nærmere information meddeles, når restriktionerne lempes.

Bestyrelsen i Ballen-Brundby Fjernvarme a.m.b.a.

 

 

Ballen-Brundby Fjernvarmeværk a.m.b.a.

Ballenvej 51 , 8305 Samsø

Tlf. 24 60 23 62