Ballen-Brundby Fjernvarmeværk a.m.b.a.

 

Generalforsamling 2021

Ballen-Brundby Fjernvarme A.m.b.a.

afholder ordinær generalforsamling

tirsdag den 8. juni 2021 kl. 20.00 på RumogRooms, Brundby Hovedgade 98.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Beretning for det forløbne regnskabsår.
  3. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse.
  4. Budget for indeværende driftsår fremlægges.
  5. Forslag fra bestyrelsen herunder fremlæggelse af investeringsplan for kommende år.
  6. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere. (Forslag skal være modtaget af formanden senest 12 dage før generalforsamlingens afholdelse. Hvis stemmeret delegeres til varmeaftagere i udlejningsejendomme, andelsboligforeninger, ejerlejlighedsforeninger og boligselskaber, er disse berettiget til at afgive stemme, såfremt formanden har modtaget en opdateret navnefortegnelse pr. bolig senest 8 dage før generalforsamlingen).
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  8. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
  9. Valg af revisor.
  10. Eventuelt.

Tilmelding til generalforsamlingen er nødvendig ud fra det gældende forsamlingsforbud i henhold til COVID-19 restriktioner.

Tilmelding skal ske til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. senest d. 1. juni 2021, og såfremt antal tilmeldte overskrider de gældende restriktioner vil generalforsamlingen blive udsat.

Forevisning af coronapas eller negativ test, der ikke er over 72 timer gammel, er ligeledes nødvendig. Der mødes med mundbind, som må tages af, når man sidder ned.

 

 


 

 

Ballen-Brundby Fjernvarmeværk a.m.b.a.

Ballenvej 51 , 8305 Samsø

Tlf. 24 60 23 62