Ballen - Brundby fjernvarme a.m.b.a

 

Ved ny tilslutning af beboelses- og fritidshuse samt storforbrugere indhenter Ballen-Brundby Fjernvarme tilbud vedr. VVS og gravearbejde m.v., hvorfor prisen er individuel.

Tilslutningen/tilbuddet omfatter:

Etablering af stikledning, installering af varmemåler og 110 ltr. varmvandsbeholder, etablering af fjernvarmeledning i kedelrum frem til varmtvandsbeholder, trykprøvning af radiatorer, gravearbejde samt bortfjernelse af gammel installation. Særlige installationsforhold, såsom stikledninger ud over 20 m eller behov for en større varmtvandsbeholder, vil blive tillagt tilbudsprisen.

Ved ny tilslutning yder fjernvarmen et tilskud på 10.000 kr. inkl. moms.