Ballen - Brundby fjernvarme a.m.b.a

"Fjernvarmens serviceordning" er en kvalitetssikret serviceordning, der indeholder en række tekniske krav og specifikationer til selve arbejdet. Arbejdet omfatter et hovedeftersyn hvert. 6. år ed en nøje gennemgang af alle installationer hos den enkelte forbruger. Endvidere et servecetjek hvert 2. år på fjernvarmeanlæggets driftstilstand og funktion. Der gives generel energirådgivning til forbrugerne som en naturlig del af servicepakken. På Samsø har følgende VVS-installatører gennemgået kursus og opnået den særlige ekspertice indenfor fjernvarmen: Brdr. Stjerne v/Lars Jensen og Jens Bernhardt og disse kan kontaktes, hvis man ønsker serviceordningen. Hovedeftersynet hvert 6. år omfatter: Opmåling af samtlige rum i boligen, opmåling af radiatorer, vurdering af isolering i vægge og lofter, har returtemperaturen den rette afkøling og ventiler den rigtige indstilling. Alle oplysninger indføres i en rapport, der udleveres til forbrugeren sammen med en logbog, og du får tillige en grundig vejledning i, hvordan gode vaner kan holde på varmen og holde forbruget nede. Vedligeholdestjek foregår 2 år efter hovedeftersynet: Anlægget gennemtjekkes og justeres, så det virker optimalt. Vedligeholdelsestjek og regelmæssigt eftersyn er sundt for din varmeøkonomi. Yderligere information på FJR-ordningens hjemmeside www.fjr-ordningen.dk For yderligere oplysning, kontakt formanden på mail buchhavem@gmail.com  eller tlf. 24 60 23 62 eller Vandværkskontoret v/Einar Mortensen - mail vandkontoret@samso.com tlf. 86 59 18 55.