Ballen - Brundby fjernvarme a.m.b.a

 

Historien

Fjernvarmen i Ballen-Brundby. Et forbrugerejet fjernvarmeværk.

I slutningen af 2002 besluttede en gruppe beboere fra de to landsbyer og Samsø Energi-selskab, at arbejde for et fjernvarmesystem baseret på halm i de to landsbyer.

I løbet af et år blev der afholdt 11 arbejdsgruppemøder, 2 offentlige møder og husstandsomdelt pjecer i landsbyerne. Det sluttede med en stiftende generalforsamling i oktober 2003 hvor deltagerne valgte 6 bestyrelsesmedlemmer fra landsbyerne.

Efterfølgende udpegede kommunalbestyrelsen 1 bestyrelsesmedlem. Kommunalbestyrelsen har godkendt et kommunalt garanteret lån. Samtidigt skal varmepriserne i fremtiden godkendes af kommunen.

Anlægsarbejderne begyndte april 2004 og blev afsluttet i december. Varmen leveres af en 1,6 MW LIN-KA halmkedel der forsyner 291 boliger, 3 hoteller og 3 virksomheder.

Desuden er nybyggeri i visse områder pålagt fjernvarme. (Kontakt Samsø Kommune, Teknisk Drift for yderligere information).

Fjernvarmen fordeles i højisolerede STAR-PIPE tvillingerør (7 km. hovedledninger). Varmebehovet er beregnet til 3300 MWh/år og halmforbruget til 1200 ton/år.  

Den totale anlægspris har været 16,185 mio. kr. fordelt således:

- Grund + fjernvarmebygninger 1,800 mio. kr.

- Totalt kedelsystem, 2,690 mio. kr.

- Varmenet + husinstallationer 11,210 mio. kr.

- Rådgivere og udlæg 0,485 mio. kr.

Energistyrelsen har givet et anlægstilskud på 2,5 mio. kr. 

Alle andelshavere har betalt et indmeldelsesgebyr på 80 kr. excl. moms.