Ballen - Brundby fjernvarme a.m.b.a

Energispareaktiviteter - Klima- og Energiministeriet har pålagt Ballen-Brundby Fjernvarme Amba at spare 184,99 MWh i 2015. Vi har i bestyrelsen vurderet, at det er uopnåeligt, at spare dette ved egen hjælp. Vi har derfor tilmeldt os Dansk Fjernvarmes Handelsskab, der opkøber vore besparelse. Det betyder en yderligere omkostninger for os alle. Dog kan du stadig som forbruger hjælpe med at opnå besparelsen. Hvis du påtænker energiforbedringer af din/dine ejendomme, også hvis det er udenfor Samsø, skal der på forhånd - og inden arbejdet påbegyndes - oprettes en aftale om, at du tildeler CO2 besparelsen til Ballen-Brundby Fjernvarme. Det kan handle om nyt tag, isolering af vægge eller tagadskillelse, opsætning af solceller eller konvertering til en ny og mere energivenlig varmekilde. Hvis du påtænker energiforbedringer, så kontakt Merete Buchhave, enten på mail buchhavem@gmail.com eller på tlf. 24 60 23 62 med en beskrivelse af forberingen. Efterfølgende vil du få tilsendt en aftale omkring de påtænkte forbedringer og CO2 besparelsen vil tilgå Ballen-Brundby Fjernvarme. Er du i tvivl om, hvordan det skal gribes an, så ret henvendelse til formanden på ovennævnte kontakter for yderligere information.